Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door CONFIDO ZAKELIJK.
CONFIDO ZAKELIJK is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Goes en kantoorhoudende aan de Axelsestraat 40 te Terneuzen.

De productgegevens, tarieven, meningen, nieuws en andere informatie op deze website zijn aan continue wijzigingen onderhevig en deels afkomstig van derden. CONFIDO ZAKELIJK neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie in acht, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt CONFIDO ZAKELIJK enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de informatie op deze website.

CONFIDO ZAKELIJK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan CONFIDO ZAKELIJK. Indien u informatie en/of andere delen van deze website wenst te gebruiken, of openbaar wenst te maken (anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) dient u hiervoor eerst schriftelijk toestemming te hebben verkregen van CONFIDO ZAKELIJK.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


Realisatie: TiDi Graphics