Privacy

Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in CONFIDO ZAKELIJK heeft gesteld en wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. CONFIDO ZAKELIJK houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. CONFIDO ZAKELIJK respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar site. U kunt deze site anoniem bezoeken.

Bij bezoek aan deze website zal CONFIDO ZAKELIJK, met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.
Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt CONFIDO ZAKELIJK deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Wij doen erg onze best om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen z.s.m. door te geven aan CONFIDO ZAKELIJK.

CONFIDO ZAKELIJK behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Realisatie: TiDi Graphics